متقاضی گرامی، لطفاً پیش از اقدام به درج اطلاعات، آیین نامه های بنیاد را مطالعه و درخصوص امکان مشمول بودن خود اطمینان حاصل کنید.
همچنین جهت کسب آشنایی اولیه با سامانه، ابتدا منوی راهنمای کاربری مورد مطالعه قرار گیرد.

دقت فرمایید درج اطلاعات در سامانه بدون ارائه درخواست مورد بررسی قرار نمی گیرد و لازم است پس از درج اطلاعات، شروع فرایند درخواست در پایین صفحه ی شخصی صورت گرفته و دنبال شود

برای متقاضیان دریافت جایزه پسا دکتری علامه طباطبایی، فقط ثبت اطلاعات شخصی، آدرس ها و تحصیلات (مقطع دکتری) الزامی می باشد.

توجه فرمایید دانش آموختگان دانشگاه های خارج از کشور برای درخواست تسهیلات بنیاد باید به آدرس international.bmn.ir مراجعه کنند.


دات نت نیوک فارسی